Jaarkaarten scholieren 2020-2021

Scholieren die naar de middelbare school gaan en daarvoor gebruik maken van veerdienst Afferden-Sambeek of veerdienst Vierlingsbeek-Bergen (per fiets) de mogelijkheid om een jaarkaart te kopen. Met een jaarkaart is het mogelijk om het gehele jaar tijdens officiële schooldagen, gebruik te maken van de veerdienst. Deze jaarkaart biedt meerdere voordelen t.o.v. de huidige systematiek, die op de veerdiensten van toegepassing zijn. De volgende punten zijn van toepassing bij het gebruik van de jaarkaart. 

 • Een jaarkaart is gebruiksvriendelijk. De leerlingen hoeven niet elke week te betalen, maar betalen via een jaarlijks af te geven automatische incasso.
 • Jaarkaarten zijn persoonsgebonden en bevatten een pasfoto, ze mogen derhalve niet doorgegeven worden.
 • Jaarkaarten zijn alleen geldig op dagen dat leerlingen naar school moeten, ze zijn dus niet geldig in het weekend, in schoolvakanties of op vrije dagen.
 • Jaarkaarten zijn alleen geldig voor overtochten per fiets en moeten bij elke overtocht getoond kunnen worden. Onaangekondigd zal gecontroleerd worden.
 • Bij het niet kunnen tonen van de jaarkaart zal de veerman €0.90 voor de overtocht mogen vragen!
 • Een jaarkaart is in principe alleen geldig op de veerdienst waar deze is aangeschaft. Uitzondering is het geval van stremming van een van beide veerdiensten, dan kan met de jaarkaart overgestoken worden bij de andere veerdienst (tenzij deze ook gestremd is).
 • De jaarlijks ingevulde incassomachtiging dient samen met een recente pasfoto (pasfoto eventueel per mail) in de eerste week van het nieuwe schooljaar op de veerdienst ingeleverd te worden.
 • Nadat volledig ingevulde machtiging en pasfoto afgegeven zijn op de veerdienst, ontvangt de leerling op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, binnen een week de jaarkaart.
 • Bij verlies of diefstal van de jaarkaart, kan de leerling tegen betaling van 5 euro aan boord een nieuwe bestellen. Dit dient zo snel als mogelijk te gebeuren.
 • Jaarkaarten blijven geldig gedurende het gehele schooltraject van de leerling, mits in de eerste week van elk schooljaar een nieuwe incasso-machtiging afgegeven wordt.
 • Bij voortijdig beëindiging van de opleiding, (niet het examenjaar zijnde) kan de kaart ingeleverd worden en krijgt de leerling de 5 euro borg cash terug.
 • Examenleerlingen die uiterliijk de laatste dag van de herexamens hun jaarkaart inleveren krijgen een deel van de kosten teruggestort (€ 15.-) in verband met het kortere schooljaar en €5.- voor het pasje.
 • I.v.m. de invoering van de nieuwe AVG-wetgeving geeft u toestemming om persoonsgegevens te mogen gebruiken voor dit abonnement en facturatie hiervan.
 • Uiteraard gaan wij altijd zorgvuldig met uw gegevens om, volgens de eisen van de wet. Uw gegevens worden absoluut niet aan derden verstrekt.

Klik hier om de machtiging te downloaden