Jaarkaarten scholieren 2017-2018

Scholieren die naar de middelbare school gaan en daarvoor gebruik maken van veerdienst Afferden-Sambeek of veerdienst Vierlingsbeek-Bergen (per fiets) de mogelijkheid om een jaarkaart te kopen. Met een jaarkaart is het mogelijk om het gehele jaar tijdens officiële schooldagen, gebruik te maken van de veerdienst. Deze jaarkaart biedt meerdere voordelen t.o.v. de huidige systematiek, die op de veerdiensten van toegepassing zijn. De volgende punten zijn van toepassing bij het gebruik van de jaarkaart. 

 • Een jaarkaart is gebruiksvriendelijk. De leerlingen hoeven niet elke week te betalen, maar betalen via een automatische incasso.
 • Jaarkaarten zijn persoonsgebonden en bevatten een pasfoto, ze mogen derhalve niet doorgegeven worden.
 • Jaarkaarten zijn alleen geldig op dagen dat leerlingen naar school moeten, ze zijn dus niet geldig in het weekend, in schoolvakanties of op vrije dagen.
 • Jaarkaarten zijn alleen geldig voor overtochten per fiets en moeten bij elke overtocht getoond kunnen worden. Onaangekondigd zal gecontroleerd worden.
 • Bij het niet kunnen tonen van de jaarkaart zal de veerman €0.90 voor de overtocht vragen!
 • Een jaarkaart is in principe alleen geldig op de veerdienst waar deze is aangeschaft. Uitzondering is het geval van stremming van een van beide veerdiensten, dan kan met de jaarkaart overgestoken worden bij de andere veerdienst (tenzij deze ook gestremd is).
 • De ingevulde incassomachtiging dient samen met een recente pasfoto (pasfoto eventueel per mail) in de eerste week van het nieuwe schooljaar op de veerdienst ingeleverd te worden.
 • Nadat volledig ingevulde machtiging en pasfoto afgegeven zijn op de veerdienst, ontvangt de leerling op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, binnen een week de jaarkaart.
 • Bij verlies of diefstal van de jaarkaart, kan de leerling tegen betaling van 5 euro aan boord een nieuwe bestellen. Dit dient zo snel als mogelijk te gebeuren.
 • Jaarkaarten blijven geldig gedurende het gehele schooltraject van de leerling, mits in de eerste week van elk schooljaar een nieuwe incasso-machtiging afgegeven wordt.
 • Bij beëindiging van de opleiding, moet de kaart ingeleverd worden. Hiervoor krijgt de leerling de 5 euro borg cash terug.
 • Examenleerlingen die uiterliijk de laatste dag van de herexamens hun jaarkaart inleveren krijgen een deel van de kosten teruggestort (€ 20.--) in verband met het kortere schooljaar.

Klik hier om de machtiging te downloaden